Privacybeleid

theherbalbrewery.com

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van The Herbal Brewery. (hierna “wij”, “ons” genoemd).

 

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van de website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u meer info aanvraagt ​​via de website of een evenement-aanvraag indient via de website.

 

Gegevens die wij (mogelijk) verzamelen via de website:

Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer

 

Gegevens die wij verzamelen bij persoonlijke contacten:

(bvb, met als doel een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, etc)

 

Contactgegevens:

Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankoop correct af te handelen.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u kunt promotiemateriaal of mededelingen sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd, informatieve nieuwsbrieven met tips en waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor u.

 

U kunt elk moment vragen dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk e-mailbericht van op eenvoudig door contact op te nemen.

 

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten
  • Nieuwsbrief uitsturen
  • Organiseer van evenement op locatie
  • Opmaken van samenwerkingsovereenkomsten
  • Afhandelen van je aankoop via de website
  • Klachten afhandelen

 

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de uiteindelijke te bereiken die in deze privacyverklaring worden opgelost.

 

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen niet aan derde partijen worden verstrekt.

 

Verantwoordelijken en verwerkers

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor worden verwerkt in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt tien laatste van de statutair bevestigde zaakvoerders van het bedrijf.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en bijbehorende maatregelen op een bepaalde manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

 

Uw rechten
Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, gebaseerd op het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te onderzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, te vullen of te verwijderen, U kunt dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weging van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag vervolgvragen stellen om de verwerking van uw persoonsgegevens te ontleden.

 

Recht van verzet

U omvat ook een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in een dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U verwerkt over het recht om uw persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in beschreven, beschreven en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw vergelijkende toestemming, wordt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Recht om klacht in te dienen

U behandelt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax + 32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment om te wijzigen of te actualiseren.

 

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Ons adres: ‘s Herenweg 20 1860 Meise

Ons mailadres: info@theherbalbrewery.be